Општина Владимирци - званичан сајт

Обавештење: ОПШТИНСКА/ГРАДСКА УПРАВА – Служба дечије заштите –

02/04/2020

Поштовани,
Обавештавамо Вас да је породиљама које први пут подносе захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на посебну негу детета, док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, омогућено да то могу учинити електронским путем о чему се можете информисати на сајту овог министарства и Републичког фонда за ПИО.
Породиље попуњен и потписан захтев ради остваривања права на накнаду зараде за време посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета, са Мишљењем комисије РФ ПИО о здравственом стању детета и осталом потребном документацијом утврђеном законом, достављају скенирано на одговарајућу е-маил адресу за општине и градове у Републици Србији, које су истакнуте на порталима општинских/градских управа.
У складу са горе изнетим, неопходно је да обрађене захтеве (Решења) за породиље које први пут подносе захтев ради остваривања права на накнаду зараде ради посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета, након увођења у систем, достављате скенирана Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на е-маил адресу noveporodilje@minrzs.gov.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА – Преузми фајл

Last modified: 02/04/2020

Comments are closed.