Општина Владимирци - званичан сајт

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове

07/04/2021

На основу одредби Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и дописа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за просторно планирање и урбанизам, оглашава се Јавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Примедбе се могу доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд или на е маил Министарства: pprs@mgsi.gov.rs као и Одељењу за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове општине Владимирци, ул. Светог Саве, бр.34, 15225 Владимирци.

Документа на увид:

Просторни плaн Републике Србије 2021-2035 кликни овде

Процена утицаја на животну средину кликни овде

Реферална картa – Намена простора кликни овде

Систем урбаних центара и рурална подручја кликни овде

Саобраћај и електронске комуникације кликни овде

Енергетика и водопривредна инфраструктура кликни овде

Туризам и заштита простора кликни овде

Реферална картa – Животна средина кликни овде

 

 

Last modified: 07/04/2021

Comments are closed.