Општина Владимирци - званичан сајт

Одлука о додели студентских стипендија за школску 2017/2018 годину

07/11/2017

На основу члана 7. став 2. Одлуке о наградним стипендијама (‘Службени  лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева’, број 36/08), а по спроведеном Конкурсу за доделу студентских стипендија за школску 2017/2018 годину, на предлог Комисије за доделу стипендија, председник Општине Владимирци,  донео је

Одлуку о додели студентских стипендија за школску 2017/2018 годину

Сви студенти који су остварили право на стипендију морају доћи у општину да потпишу уговоре и да доставе рачун из банке на који би им се исплаћивала стипендија и рачун мора да гласи на име студента који је остварио право на стипендију

Контакт особа у вези стипендија је Бобан Павловић, 015/514705.

Одлука о додели студентских стипендија за школску 2017/2018 годину – Преузми фајл

I

            У школској 2017/2018  години право на доделу студентских стипендија на територији општине  Владимирци стекли су студенти прве године факултета, и то:

 1. Станојевић Ана – Лојанице
 2. Секулић Винка – Дебрц
 3. Глишић Маја – Владимирци
 4. Марковић Тања – Месарци
 5. Грубић Дуња – Крнуле

II

            У школској 2017/2018 години право на доделу студентских стипендија на територији општине  Владимирци стекли су студенти друге и осталих година факултета, и то:

 1. Гагић Драгана – Владимирци
 2. Гајић Наташа – Владимирци
 3. Матковић Зорана -Владимирци
 4. Петковић Александра-Трбушац
 5. Јанковић Сања – Трбушац
 6. Миловановић Милан – Меховине
 7. Обрадовић Драган – Звезд
 8. Анић Милош – Владимирци
 9. Милошевић Јелена – Прово
 10. Рутоњић Мирјана – Владимирци
 11. Лазаревић Јован – Кујавица
 12. Мандић Марија – Јаловик
 13. Велисављевић Тијана- Лојанице
 14. Марковић Стефан – Јаловик
 15. Исаиловић Кристина – Звезд
 16. Пантелић Мина – Владимирци
 17. Палежевић Милица – Дебрц
 18. Грубић Ранка – Крнуле
 19. Михаиловић Стефан -Јаловик
 20. Богдановић Младен – Драгојевац
 21. Миловановић Тамара – Белотић
 22. Суботић Милица – Бобовик
 23. Стевановић Милица – Матијевац
 24. Лазаревић Виолета – Мровска
 25. Трифуновић Никола – Белотић
 26. Глигорић Ана – Скупљен
 27. Илић Милица – Владимирци

III

            У школској 2017/2018 години право на доделу студентских стипендија општине Владимирци нису стекли студенти прве године факултета, јер не испуњавају услове из члана 2. Одлуке о наградним стипендијама, и то:

 1. 1. Милошевић Тамара – Прово
 2. 2. Алимпић Ана – Мровска
 3. 3. Ранковић Немања – Владимирци
 4. 4. Ранковић Небојша – Владимирци
 5. 5. Марковић Данијела – Вучевица
 6. Станковић Кристина – Јаловик
 7. Урошевић Андријана- Трбушац
 8. Влајковић Сара – Кујавица
 9. Михаиловић Јелена – Козарица
 10. Ивановић Сања – Пејиновић
 11. Лазаревић Марина – Мровска
 12. Јагодић Катарина – Крнуле
 13. Михаиловић Лазар – јаловик
 14. Николић Александра – Власаница
 15. Ранковић Милица – Матијевац
 16. Илић Ирена – Матијевац
 17. Мијаиловић Марија – Јазовник
 18. Стевић Милан – Владимирци
 19. Тодоровић Александар- Каона
 20. Косанић Александар – Владимирци

IV

            У школској 20017/2018 години право на доделу студентских стипендија општине Владимирци нису стекли студенти друге и осталих година факултета, јер не испуњавају услове из члана 3. Одлуке о наградним стипендијама, и то:

 1. Јевтић Мирјана – Мровска
 2. Ранковић Маријана- Белотић
 3. Петровић Татјана – Скупљен
 4. Петровић Јована – Белотић
 5. Јевтић Сања –
 6. Алексић Теодора- Белотић
 7. Милошевић Милица – Прово
 8. Гајић Милош – Звезд
 9. Трифуновић Лазар – Белотић
 10. Цвејић Душан – Јазовник
 11. Остојић Марија – Меховине
 12. Јагодић Александра- Крнуле
 13. Чолић Милош – Јаловик
 14. Трифуновић Милица – Белотић
 15. Крстић Катарина – Владимирци
 16. Павличевић Катарина – Скупљен
 17. Глигорић Александра – Скупљен

V

            На ову Одлуку сваки учесник конкурса може  поднети  приговор Општинском већу општине Владимирци, у року од 8 дана од дана пријема Одлуке.

VI

            Са сваким стипендистом се закључује Уговор о стипендирању у складу са Одлуком о наградним стипендијама (‘Службени  лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац’, број 36/08).

VII

            Стипендија се исплаћује студенту за школску 2017/2018 годину у 10 једнаких месечних рата, месечно, најкасније до 5. у месецу за претходни месец.

            Исплата додељених средстава на име стипендија студентима извршиће се са Раздела 3, глава 3.01, програм 0901 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0006 – Подршка деци и породицама са децом, Економска класификација 472000, функција 040, позиција 85,  студентске стипендије, за период октобар 2017.– јул 2018.године.

            Одлука о додели студентских стипендија за школску 2017/2018 годину – Преузми фајл

Last modified: 10/11/2017

Comments are closed.

Општина Владимирци