Општина Владимирци - званичан сајт

X РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ У 2021. ГОДИНИ

17/12/2021

X РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ У 2021. ГОДИНИ – Преузмите фајл

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 06-____/21-I

17.12.2021. године
В Л А Д И М И Р Ц И

На основу чл. 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чл. 42. став 1. Статута општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19) и чл. 68. став 1. Пословника Скупштине општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 30/08 и 4/11),

с  а  з  и  в  а  м

X РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ у 2021. години и заказујем за понедељак, 20.12.2021. године, са почетком рада у 09,00 часова.

За седницу предлажем
с  л  е  д  е  ћ  и
Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СЕДМОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 3. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
 8. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦОКРЕТИ“ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ;
 9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ;
 10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ;
 11. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ;
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ;
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ;
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ;
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ;
 22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.


Седница ће бити одржана у сали Дома културе у Владимирцима.

Позивам Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а да у случају оправдане спречености обавестите секретара Скупштине општине Владимирци, на телефон број  015/513-270.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

Last modified: 20/12/2021

Comments are closed.

Општина Владимирци