Општина Владимирци - званичан сајт

Удружење “Полиеко”

  • ЗОРАН АТИЋ

    Овлашћено лице

    Удружење “Полиеко”

    • 0621590666

Удружење је основано ради остваривања циљева у области сузбијања корупције, екологије, развоја друштва и едукације становништва.

Циљеви удружења су: повећање јавности и одговорности у раду локалних и државних органа као и спречавање злоупотреба јавних овлашћења у приватне сврхе превентивним деловањем, смањење могућности за коруптивно понашање, повећање ризика корптивног понашања и смањења штете коју корупција наноси у свим областима друштва у Србији и праћења изборног процеса у земљи и иностранству. Такође, и праћење примене етичког кодекса понашања изабраних и постављених функционера у Србији. Удружење ће се бавити заштитом животне средине, организацијом активности на рехабилитацији угрожених подручја, подизањем културолошке свести, организацијом и учествовањем у акцијама хуманитарног типа, заштитом људских и мањинских права, промовисању образовања, науке и информисања, утицајем на развоје локалне политике, изградња локалне заједнице утицајем на омладинску политику, јавно залагање за промену навика погледу чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима, промоцијом активизма младих, организацијом и учествовањем у спортским и рекреативним дешавањима, организовањем и рекреацијом свих категорија становништва из свих области наведених циљева, изградом капацитета цивилног друштва, повезивањем са организацијом и окружењем која промовишу исте или сличне циљеве. Промоцијом свих активности удружења.

За заступање удружења овлашћен је Атић Зоран, контакт телефон 062/1590666

Удружење Полиеко учествовало је на трибини транспаретности у Шапцу, са својим овлашћеним представником дана 29.08.2019 године у хотелу Слобода:
Трибини су присуствовала РТВ Шабац:

Comments are closed.