Општина Владимирци - званичан сајт

Пројекат ”Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа”

21/12/2018

Координатор пројекта: Општина Богатић

Партнери: Општина Владимирци и Општина Мали Зворник

Период реализације: децембар 2018. – јун 2020.

Донатор: Европска унија у оквиру програма Exchange 5 који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером

Вредност пројекта (€): 193,198.28

Конкретни циљеви:

Општине Богатић, Владимирци и Мали Зворник намеравају да убрзају свој локални економски развој кроз ефикасније управљање имовином на локалном нивоу. План је да се ојачају људски и организациони капацитети обухваћених општина за управљање имовином, да се унапреде технички капацитети општинских управа набавком непоходне рачунарске и софтверске опреме за управљање јавном својином, као и да се омогући чињенично засновано доношење одлука о располагању општинском имовином кроз попис и формирање евиденције општинске имовине. Даље, пројектом се намерава извршити упис података о општинској имовини у Централни регистар Републичке дирекције за имовину и израдити пројектно-техничка документација за озакоњење нелегално изграђених објеката.

Очекивани резултати:

1) Успостављена општинска организациона структура за управљање имовином у општинама Богатић, Владимирци и Мали Зворник;

2) Сакупљени и проверени подаци о општинској имовини у обухваћеним општинама;

3) Набављена/надограђена и инсталирана рачунарска опрема и софтвер за управљање имовином у општинама Богатић, Владимирци и Мали Зворник;

4) Формирана евиденција/база података о објектима и земљишту у јавној својини у општинама Богатић, Владимирци и Мали Зворник;

5) Спроведен упис података о јавној својини општина у Централну базу података коју води РДИ;

6) Процењена тржишна општинске имовине у обухваћеним општинама;

7) Спроведена едукација запослених у општинским управама и јавним предузећима за ефикасно управљање имовином;

8) Припремљена техничка документација за озакоњење објеката без грађевинске дозволе.

Корисници:

Директни:

(i) 20 запослених у општинским управама Богатић, Владимирци и Мали Зворник који су задужени за имовинска питања, урбанистичко планирање, комуналне услуге и финансије (ii) 10 запослених у јавним предузећима/институцијама у Богатићу, Владимирцима и Малом Зворнику који раде на имовинским пословима (iii) општински руководиоци (iv) јавна предузећа и институције који су корисници јавне својине у обухваћеним општинама

Индиректни:

(i) сви грађани општина Богатић, Владимирци и Мали Зворник (ii) потенцијални инвеститори (iii) локални пословни сектор (iv) Републичка дирекција за имовину

ПРЕПОРУЧЕНЕ ОБЈАВЕ

Last modified: 17/04/2019

Comments are closed.

%d bloggers like this: