Општина Владимирци - званичан сајт

Одлука о додели студентских стипендија за школску 2018/2019 годину

19/11/2018

Одлукa о додели студентских стипендија за школску 2018/2019 годину

Сви студенти који су остварили право на стипендију морају доћи у општину да потпишу уговоре и да доставе очитану личну карту и текући рачун из банке на који би им се исплаћивала стипендија, рачун мора да гласи на име студента који је остварио право на стипендију.

Контакт особа у вези стипендија је Бобан Павловић, 015/514705.

Одлука о додели студентских стипендија за школску 2018/2019 годину – Преузми фајл

I

            У школској 2018/2019  години право на доделу студентских стипендија на територији општине  Владимирци стекли су студенти прве године факултета, и то:

 1. Лазић Ана – Матијевац
 2. Стојадиновић Милица -Кујавица

II

            У школској 2018/2019 години право на доделу студентских стипендија на територији општине  Владимирци стекли су студенти друге и осталих година факултета, и то:

 

 1. Петровић Душан – Скупљен
 2. Јагодић Катарина – Крнуле
 3. Гагић Драгана-Крнуле
 4. Марковић Данијела – Вучевица
 5. Богдановић Младен-Драгојевац
 6. Анић Милош – Владимирци
 7. Марковић Тања – Месарци
 8. Илић Милица – Село Владимирци
 9. Михаиловић Стефан- Јаловик
 10. Марковић Стефан- Јаловик
 11. Михаиловић Јелена – Козарица
 12. Николић Александар- Власаница
 13. Секулић Винка – Дебрц
 14. Глишић Маја- Владимирци
 15. Исаиловић Кристина-Звезд
 16. Рутоњић Мирјана – Владимирци
 17. Лазаревић Јован – Кујавица
 18. Миловановић Милан- Меховине
 19. Матковић Зорана – Владимирцисело
 20. Алимпћ Ана – Мровска
 21. Пантелић Мина- Владимирци
 22. Нинковић Милан – Матијевац
 23. Глигорић Ана – Скупљен
 24. Стевановић Милица – Матијевац
 25. Грубић Ранка – Крнуле

III

            У школској 2018/2019 години право на доделу студентских стипендија општине Владимирци нису стекли студенти прве године факултета, јер не испуњавају услове из члана 2. Одлуке о наградним стипендијама, и то:

 1. Обреновић Милица – Јаловик
 2. Миљковац Ана – Владимирци
 3. Пантелић Виолета – Крнуле
 4. Јаковљевић Тијана – Крнуле
 5. Марковић Јована Власаница
 6. Милинковић Милица – Вучевица
 7. Благојевић Кристина – Лојанице
 8. Алимпић Милена – Јазовник
 9. Михаиловић Младен – Козарица

IV

            У школској 2018/2019 години право на доделу студентских стипендија општине Владимирци нису стекли студенти друге и осталих година факултета, јер не испуњавају услове из члана 3. Одлуке о наградним стипендијама, и то:

 1. Илић Душан – Село Владимирци
 2. Павловић Анђела – Козарица
 3. Ранковић Маријана – Белотић
 4. Станковић Кристина – Јаловик
 5. Пантелић Александар – Владимирци
 6. Обрадовић Драган – Звезд
 7. Милошевић Тамара – Прово
 8. Лекић Сања – Лојаница
 9. Петровић Татјана – Скупљен
 10. Милошевић Јелена – Прово
 11. Трифуновић Лазар –Белотић
 12. Станојевић Ана – Лојанице
 13. Павличевић Милош – Скупљен
 14. Стефановић Сандра – Јаловик
 15. Ранковић Немања – Владимирци
 16. Ранковић Небојша – Владимирци
 17. Јевтић Мирјана – Мровска
 18. Ивановић Славица – Козарица
 19. Влајковић Сара –Кујавица
 20. Алексић Теодора – Белотић
 21. Илић Тијана – Матијевац
 22. Илић Ирена – Матијевац
 23. Цвејић Душан – Јазовник
 24. Гајић Милош – Звезд
 25. Јевтић Сања – Дебрц
 26. Урошевић Андријана Трбушац
 27. Богдановић Катарина – Драгојевац
 28. Глигорић Александра – Скупљен
 29. Чолић Милош – Јаловик
 30. Остојић Марија – Меховине
 31. Петровић Јована Белотић

V

            На ову Одлуку сваки учесник конкурса може  поднети  приговор Општинском већу општине Владимирци, у року од 8 дана од дана пријема Одлуке.

VI

            Са сваким стипендистом се закључује Уговор о стипендирању у складу са Одлуком о наградним стипендијама (‘Службени  лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац’, број 36/08).

VII

            Стипендија се исплаћује студенту за школску 2018/2019 годину у 10 једнаких месечних рата, месечно, најкасније до 5. у месецу за претходни месец.

Исплата додељених средстава на име стипендија студентима извршиће се са економске класификације 472700 – студентске стипендије, за период октобар 2018.– јул 2019.године.

Last modified: 19/11/2018

Comments are closed.

%d bloggers like this: