Општина Владимирци - званичан сајт

Јавне набавке 2018

НАБАВКА ДОБАРА ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ НАМЕЊЕНИХ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 69/2018

УТОРАК – 18.12.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПЕТАК- 30.11.2018 –

Одлука о додели уговора- Преузми фајл

УТОРАК – 20.11.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА – Преузми фајл


НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НАМЕЊЕНОГ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 68/2018

СРЕДА – 26.12.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

УТОРАК – 18.12.2018 –

Одлука о додели уговора- Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 06.12.2018 –

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 29.11.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Преузми фајл


РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА МЗ БЕЛОТИЋ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 61/2018

ПОНЕДЕЉАК – 05.11.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 01.11.2018 –

Одлука о додели уговора- Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 08.10.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВИ – Преузми фајл


УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ВЛАДИМИРЦИМА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 57/2018

ПЕТАК- 04.01.2019 –

Одлука о измени уговора о јавној набавци – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК- 20.09.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

СРЕДА – 12.09.2018 –

Одлука о додели уговора- Преузми фајл

УТОРАК – 04.09.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВИ – Преузми фајл


ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ У МАТИЈЕВЦУ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 56/2018

ПОНЕДЕЉАК – 24.09.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 10.09.2018 –

Одлука о додели уговора- Преузми фајл

УТОРАК – 04.09.2018 –

Питања и одговори (појашњења везана за јавну набавку ) – Преузми фајл

ПЕТАК- 31.08.2018 –

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда – Преузми фајл

Конкурсна документација – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 27.08.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преузми фајл


ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ У МАТИЈЕВЦУ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 52/2018

ПОНЕДЕЉАК – 27.08.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – Преузми фајл

УТОРАК – 21.08.2018 –

Одлука о обустави поступка – Преузми фајл

УТОРАК – 14.08.2018 –

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

УТОРАК – 07.08.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преузми фајл


НАБАВКА УГЉА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 51/2018

ПОНЕДЕЉАК – 24.09.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПЕТАК – 07.09.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК- 16.08.2018 –

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

СРЕДА – 15.08.2018 –

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

СРЕДА – 08.08.2018 –

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 06.08.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преузми фајл


САНАЦИЈА И РЕКУЛТИВАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ У БОБОВИКУ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   49/2018

УТОРАК – 14.08.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 06.08.2018 –

Одлука о обустави поступка – Преузми фајл

ПЕТАК – 20.07.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САНАЦИЈА И РЕКУЛТИВАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ У БОБОВИКУ – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК- 19.07.2018 –

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САНАЦИЈА И РЕКУЛТИВАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ У БОБОВИКУ – Преузми фајл

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 37/2018

ЧЕТВРТАК- 19.07.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САНАЦИЈА И РЕКУЛТИВАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ У БОБОВИКУ – Преузми фајл


УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛПА

УТОРАК – 31.07.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ –Преузми фајл

ПЕТАК – 27.07.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ПЕТАК – 13.07.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Преузми фајл

Мишљење УЈН – Преузми фајл


РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У ВЛАДИМИРЦИМА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 41/2018

Уторак – 18.06.2019 –

ОДЛУКА о измени уговора о јавној набавци – Преузми фајл

ПЕТАК – 07.09.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПЕТАК – 17.08.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

СРЕДА – 08.08.2018 –

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

УТОРАК – 31.07.2018 –

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

СРЕДА – 11.07.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У ВЛАДИМИРЦИМА – Преузми фајл


ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  САНАЦИЈИ КАНАЛА РАДИ ОДВОДЊАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ СА ПАРЦЕЛЕ 1851/1 У К.О. КРНИЋ, ДЕОНИЦА:0+000,00-2+282,02

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 40/2018

ЧЕТВРТАК- 25.10.2018 –

Одлука о измени уговора о јавној набавци – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК- 20.09.2018 –

Одлука о измени уговора о јавној набавци – Преузми фајл

ПЕТАК – 03.08.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

СРЕДА – 18.07.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

СРЕДА – 27.06.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Преузми фајл


ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВИ  НА   ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ВЛАДИМИРЦИМА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 39/2018

ПЕТАК – 03.08.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

СРЕДА – 18.07.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ПЕТАК – 29.06.2018 –

Исправка конкурсне документације за реконструкцију дома ученика – Преузми фајл

СРЕДА – 27.06.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Преузми фајл


НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 36/2018

ПОНЕДЕЉАК – 25.06.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПЕТАК – 01.06.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

УТОРАК – 22.05.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА МОТОРНИХ ВОЗИЛА – Преузми фајл


РАД ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УРЕЂЕЊУ,РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ПОПРАВЦИ АТАРСКИХ И ПОЉСКИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 35 /2018

СРЕДА – 06.06.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

УТОРАК – 05.06.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

СРЕДА – 30.05.2018 –

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

УТОРАК – 22.05.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Преузми фајл

УТОРАК – 22.05.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РАД ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УРЕЂЕЊУ,РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ПОПРАВЦИ АТАРСКИХ И ПОЉСКИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА – Преузми фајл


НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА

Број публикације: RHP-W5-V-404- 67 /18-III

ПОНЕДЕЉАК – 25.06.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

СРЕДА – 06.06.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

СРЕДА – 16.05.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ – Преузми фајл

Обрасци и остали фајлови за преузимање – Преузми фајлове


НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Број публикације: RHP-W5-V-404- 53 /18-III

СРЕДА – 11.07.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

УТОРАК – 05.06.2018 –

Кориговано обавештење о покретању набавке – Преузми фајл

Тендерски досије са исправком у Анексу 1 – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 14.05.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ – НАЦИОНАЛНИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – Преузми фајл

Обрасци и остали фајлови за преузимање – Преузми фајлове


НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 33/2018

ПЕТАК – 15.06.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 11.06.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

СРЕДА – 09.05.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ –Преузми фајл


НАБАВКА ,ПРЕВОЗ И УГРАДЊА КАМЕНА II КЛАСЕ-НЕДЕКЛАРИСАН ПРОИЗВОД

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 32/2018

ЧЕТВРТАК- 17.05.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

УТОРАК – 15.05.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ПЕТАК – 04.05.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ,ПРЕВОЗ И УГРАДЊА КАМЕНА II КЛАСЕ-НЕДЕКЛАРИСАН ПРОИЗВОД – Преузми фајл


НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ЛЕД РАСВЕТУ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 28/2018

УТОРАК – 15.05.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПЕТАК – 04.05.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 23.04.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК- 19.04.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЛЕД РАСВЕТУ – Преузми фајл


ОДРЖАВАЊЕ БАНКИНА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 27/2018

ЧЕТВРТАК – 14.06.2018 –

Одлука о измени уговора о јавној набавци – Преузми фајл

ПЕТАК – 11.05.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПЕТАК – 04.05.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

УТОРАК – 17.04.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ БАНКИНА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА – Преузми фајл


НАБАВКА ПОЛОВНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ПОЛУЖНЕ ПЛАТФОРМЕ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 25/2018

УТОРАК – 24.04.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 16.04.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 22.03.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ПОЛОВНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ПОЛУЖНЕ ПЛАТФОРМЕ – Преузми фајл


НАБАВКА ПОЛОВНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ПОЛУЖНЕ ПЛАТФОРМЕ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 20/2018

СРЕДА – 21.03.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – Преузми фајл

Одлука о обустави поступка – Преузми фајл

ПЕТАК – 09.03.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ПОЛОВНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ПОЛУЖНЕ ПЛАТФОРМЕ – Преузми фајл


  КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 18/2018

ПЕТАК – 23.03.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПЕТАК – 16.03.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

СРЕДА – 07.03.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА – Преузми фајл


УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 15/2018

СРЕДА – 21.03.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПЕТАК – 02.03.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 27.02.2018 –

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – Преузми фајл

СРЕДА – 22.02.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ – Преузми фајл


НАБАВКА И ПРЕВОЗ АГРЕГАТА КАМЕНА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 16 /2018

ЧЕТВРТАК – 29.03.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

СРЕДА – 28.03.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ПЕТАК – 23.02.2018 –

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Преузми фајл

СРЕДА – 21.02.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку: НАБАВКА И ПРЕВОЗ АГРЕГАТА КАМЕНА – Преузми фајл


 НАБАВКА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 12/2018

СРЕДА – 14.03.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

ПЕТАК – 02.03.2018 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 22.02.2018 –

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 19.02.2018 –

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Преузми фајл

УТОРАК – 13.02.2018 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА – Преузми фајл


ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 62/2017

УТОРАК – 15.05.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – Преузми фајл

Одлука о обустави отвореног поступка – Преузми фајл

СРЕДА – 17.01.2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права – Преузми фајл

ПЕТАК – 12.01.2018 –

ПОЈАШЊЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Преузми фајл

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 25.12.2017 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Преузми фајл

 

Comments are closed.

Општина Владимирци