Општина Владимирци - званичан сајт

Одржана прва редовна седница Скупштине општине Владимирци у 2021. години

12/02/2021

Дана 12.02.2021. године, са почетком рада у 09,00 часова, одржана је прва по реду редовна седница Скупштине општине Владимирци, у 2021. години.

Након што је констатован кворум за рад и правоснажно одлучивање, одборници су најпре усвојили записник са претходне седнице Скупштине општине.

Одборници су на данашњој седници разматрали девет тачака дневног реда.

Прва тачка односила се на потврђивање мандата одборнику. Исти је додељен у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима.

На данашњој седници донета је и Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Владимирци за 2021. годину. Истим су као мере активне политике запошљавања предвиђени јавни радови. Наведене мере реализоваће Локални савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Одборници Скупштине општине Владимирци данас су донели и Одлуку којом су именовани повереници општине за Савете месних заједница на територији општине Владимирци. У складу са чланом 76б став 4. Закона о локалној самоуправи, исти ће обављати текуће и неодложне послове месне заједнице, до конституисања Савета месне заједнице. На овај начин, укупно 32 месне заједнице су добиле поверенике општине.

У наставку седнице, констатован је престанак мандата председнику и члановима Надзорног одбора Центра за социјални рад „Владимирци“ и Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци, услед истека периода на који су именовани.

На мандатни период од четири године, именовани су нови председници и чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад „Владимирци“ и Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци.

Такође је донето и Решење о разрешењу два члана Школског одбора Посавотамнавске средње школе са Домом ученика Владимирци и именовању нових чланова.

Седницом је председавао председник Скупштине Раде Ковачевић. О обављању стручних послова у вези са седницом, старала се секретар Скупштине Ана Пантелић.

 

 

 

 

Last modified: 12/02/2021

Comments are closed.