Општина Владимирци - званичан сајт

Одржана друга редовна седница Скупштине општине Владимирци у 2021. години

26/03/2021

Дана 26.03.2021. године, са почетком рада у 09,00 часова одржана је друга по реду редовна седница Скупштине општине Владимирци у 2021. години.

Седницу је сазвао и истом председавао, председник Скупштине Раде Ковачевић.

Седници су присуствовала 24 одборника, који су се изјашњавали о 13 тачака дневног реда.

Прва тачка дневног реда, коју су одборници изгласали била је Предлог одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Владимирци за 2020. годину. У материјалу за данашњу седницу одборницима је била достављена и сагласност Државне ревизорске институције, као законом прописан услов за вршење екстерне ревизије буџета.

Друга тачка односила се на Предлог одлуке о првом ребалансу буџета општине Владимирци за 2021. годину. Након што је руководилац Одељења за финансије, буџет, привреду и локално-економски развој тачку образложила, иста је стављена на гласање и усвојена.

На данашњој седници усвојен је и Предлог одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Владимирци прикупљањем писмених понуда.

Наредне тачке дневног реда о којима су се одборници изјашњавали и исте усвојили, односиле су се на Извештаје о раду за 2020. годину, и то: Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци, Дома здравља „Владимирци“ Владимирци, Центра за социјални рад Владимирци, Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци и Туристичке организације општине Владимирци.

Након спроведене процедуре за избор директора, на данашњој седници Скупштине општине Владимирци, именована су и два директора.

За директора Туристичке организације општине Владимирци, решењем је именован Иван Пакић из Јаловика.

За директора Центра за социјални рад Владимирци, решењем је именован Здравко Перић из Дебрца.

Last modified: 26/03/2021

Comments are closed.