Општина Владимирци - званичан сајт

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ВЛАДИМИРЦИ: СТАРА ПРАВИЛА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НАКОН ПРЕСТАНКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

11/05/2020

Захтеви са потребном, документацијом за остваривање права по прописима у области финансијске подршке породици са децом ( накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, остале накнаде по основу рођења и неге детета, родитељског и дечијег додатка, као и захтеви за вештачење здравственог стања детета ради остваривања одсуства са рада ради посебне неге детета) подносе се према уобичајеној процедури, која је била у примени до почетка ванредног стања преко служби дечије заштите, које припадају општинама по пребивалишту личне карте подносиоца захтева, почев од 07.05.2020. године.

СТАРА ПРАВИЛА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НАКОН ПРЕСТАНКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА – Преузми фајл

Last modified: 11/05/2020

Comments are closed.